O nás

Vážení pacienti,
naše ordinace je od prosince 2016 akreditovaným zdravotnickým zařízením – tzn. je školícím pracovištěm v rámci předatestačního vzdělávání praktických lékařů. V ordinaci pracují lékaři, kteří mají již určitou praxi v nemocnici a následně 2 roky pracují v naší ambulanci pod dohledem služebně staršího školitele.

Jsem si vědom toho, že střídání lékařů může být Vámi – pacienty – vnímáno jako jistý diskomfort. Na oplátku máte záruku, že školenec i školitel jsou nuceni absolvovat nezbytná, ale i nadstandardní školení, sledovat nejnovější poznatky vědy, používat moderní metody vyšetřování a léčby, používat moderní přístroje a metody, dodržovat vyšší standard.

Pro Vaše bezpečí je naše ambulance vybavena:

 • automatickým externím defibrilátorem (AED, Primedic HeartSave) používaným při srdeční zástavě,
 • resuscitačními pomůckami včetně kyslíkové láhve,
 • EKG přístoji (BTL),
 • celodenním monitorem krevního tlaku pro sledování v domácím prostředí (ABPM BTL),
 • analyzátorem krevní srážlivosti (INR) CoaguChek,
 • analyzátorem ukazatele zánětu CRP (NycoCard Reader II),
 • močovým analyzátorem Laura,¨
 • glukometry,
 • moderními optotypy,
 • všestranně polohovatelnými vyšetřovacími a rehabilitačními lůžky,
 • optickými vyšetřovacími přístroji Heine,pulzními oxymetry k měření okysličení krve,
 • moderním informačním systémem Medisoft Medicus 3 pro účelné zpracování dat nutných k diagnostice a léčbě včetně doplňků pro správné předepisování léků. 

 

Díky efektivní organizaci práce a zajištění svozů materiálu můžeme odebírat Vaše krevní vzorky po většinu ordinační doby.

V naší ordinaci jsme schopni řadu Vašich (administrativních) požadavků řešit i elektronicky.

Věřím, že díky práci druhého lékaře zkrátíme čekací i objenací dobu na Vaše ošetření. Touto aktivitou reagujeme na celostátní poptávku po výcviku nových praktických lékařů.

Případné připomínky a stížnosti směřujte, prosím, vedoucímu pracoviště MUDr. Zdeňku Pospíšilovi.

Lékařkami našeho týmu jsou: MUDr. Klára Hoplíčková, MUDr. Andrea Kočí

Školitel: MUDr. Zdeněk Pospíšil